MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı: Ebru Gültekin Alkanat Mana Tasarım Tekstil ve Ticaret
Adresi: İstanbul Vizyon Park, Yenibosna Mah. 29 Ekim Cad. Blok 5 Kat 6 Ofis 99 Çobançeşme Bahçelievler/İstanbul
Tel: +90 212 60 332 10
E-posta: info@hooyo.com.tr

1.2- ALICI:

Adı Soyadı ::
TC Kimlik No ::
Firma ::
E-posta ::
Telefon ::
Adres ::


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.hooyo.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı tarafından sözleşme sırasında bildirilen iletişim bilgilerinde olabilecek değişikliklerin satıcıya bildirilmemesi yada bildirilen iletişim araçlarına yapılan bildirimlerin satıcıdan kaynaklanmayan sebeplerle alıcıya ulaşmaması nedeniyle doğabilecek sorumluluk ALICI’ya aittir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Tarih : 21/02/2018

Ürün AdıAdetFiyat

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli::


Teslimat bilgileri:

Adı Soyadı ::
Firma ::
E-posta ::
Telefon ::
Adres ::


MADDE 4- SİPARİŞİN ALINMASI:

Müşteri tüm siparişlerini internet üzerinde yer alan ve yukarıda adresi belirtilen Web sitesi üzerinden verecektir. Herhangi bir sebeple SATICI ile telefon yada başka bir iletişim aracı ile bağlantıya geçilse bile siparişin internet üzerinden tamamlanması esastır. Sipariş esnasında girilen bilgiler SATICI tarafından kayıt altında tutulacak ve yapılan satışın tutanağı olacaktır.

ALICI’nın işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması ile sözleşmeyi kabul etmiş sayılacağından sözleşmede ALICI yönünden belirlenen yükümlülükler muaccel olacaktır. Sözleşmede SATICI yönünden belirlenen yükümlülükler ise; ALICI tarafından kargo, KDV ve varsa diğer ilave masraf ve ücretlerle birlikte ürün bedelinin ödenmesi ve ardından SATICI tarafından siparişin onaylandığına dair e-postanın ALICI’ya gönderilmesinden itibaren doğmuş sayılacaktır. Aksi halde SATICI’nın teslimata ilişkin bir yükümlülüğü doğmaz.

MADDE 5- MALIN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Mal, Alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresine satıcının seçmiş olduğu kargo şirketiyle teslim edilecektir. Ürünlerin sevkiyatı Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilinen lojistik firmaları ile sağlanacaktır. Gerek görmesi durumunda SATICI ürün sevkiyatını kendi personeline yaptırabilir.

MADDE 6- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Aksi takdirde 10. Madede belirtilen Katgo bedeli alıcı tarafından karşılanacaktır. Teslimat; mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, yasal süre olan 30 gün içerisinde ürünü alıcıya teslimini sağlamak zorundadır. (Uygulamada teslim süresi ortalama 3-4 iş günü olmaktadır. Ancak yasal süre olan 30 gün içerisinde teslimi taahhüt edilmektedir.) Sözleşme konusu malın teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. SATICI ürün kargo gönderilerini anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile yapacaktır. Farklı kargo firmaları ile teslimat istenmesi halinde çıkacak olan kargo ücreti tamamen alıcıya aittir. Müşterinin bu yönde bir talebi olması halinde, bu talebini yazılı olarak SATICI’ya ulaştırması gerekir.

Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’nın belirttiği adreste teslimat yapılacak kişinin teslimat saatlerinde bulunmaması yada yanlış bilgi ve isim vermesinden dolayı ürünün teslim edilememesinden SATICI sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda SATICI teslime ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacağını taahhüt eder.

MADDE 7- ÖDEME İŞLEMLERİ:

Müşteri internet üzerinden siparişini tamamladığı zaman kendisine tercih etmesi için ödeme seçenekleri sunulacaktır. Müşteri bu seçeneklerden kendisine en uygun olanını seçecek ve işlemlerine bu şekilde devam edecektir. Siparişini verdikten sonra 24 saat içerisinde ödemesini göndermemiş olan siparişler iptal edilir ve SATICI malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka Havalesi veya EFT yolu ile ödeme gönderen müşteriler mutlaka “Para Transferi Açıklama Alanına” siparişi ile ilişkili sipariş numarısını belirtmek zorundadır, aksi durumlarda siparişiniz tamamlanamayacaktır. SATICI ilerleyen zaman içerisinde ödeme seçeneklerini değiştirmeye, arttırmaya, azaltmaya yada kaldırmaya yetkilidir. SATICI, Müşterinin ödeme amacı ile verdiği bilgileri korumakla yükümlüdür.

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Satıcı, sözleşme konusu malı sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta malı tedarik edebilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin mücbir sebepler, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, gibi nedenlerle imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder. Garanti belgesi ile satılan mallardan, arızalı veya bozuk olan mallar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9-ÖDEME PLANI:

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. ALICI Ödemelerinde yaşanabilecek gecikme hallerinde aylık %2 gecikme faizi uygulanır.

MADDE 10- CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda iade edilecek ürünün hiçbir şekilde son kullanıcıya satışını engelleyecek durumların söz konusu olmaması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Malı 20 (yirmi) gün içinde iade alır. ALICI’nın bankası tarafından iade edilen bedelin hesaba yada kredi kartına geç yansıtılmasından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 11- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ve niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallarda, Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 12- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının ve SATICI nın Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 14- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI:

Sözleşme hükümleri her iki tarafı da bağlayan hükümler içermekte olup, bir tarafın sözleşme hükümlerine uymaması, diğer tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

MADDE 15- SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI:

Bu sözleşme, Müşterinin SATICI internet sitesi üzerinden siparişini tamamlaması ile başlar. Müşteri tarafından ödeme işleminin henüz tamamlanmaması, sözleşme hükümlerini ortadan kaldırmaz.

MADDE 16- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Ebru Gültekin Alkanat Mana Tasarım Tekstil ve Ticaret

ALICI

Adı Soyadı ::
TC Kimlik No ::
Firma ::
E-posta ::
Telefon ::
Adres ::